Certifikáty

Zkušební laboratoř OŽP je zkušební laboratoř akreditovaná ČIA (AZL 1592) pro:

  • měření hluku v mimopracovním prostředí
  • měření hluku v pracovním prostředí
  • měření umělého osvětlení
  • měření denního osvětlení
  • akustika staveb
  • měření vibrací

Zkušební laboratoř OŽP má zaveden systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

Osvědčení o akreditaci č. 153/2017 ze dne 13. 3. 2017, http://www.cia.cz/Subjekt.aspx?ID=10807

Protokoly o akreditovaném měření provedeném na základě zákona 258/2000 Sb. jsou uznávány všemi státními institucemi v České republice.


Jsme držiteli Certifikátu způsobilosti evid. č. 563/2003 ze dne 27.3.2009 vydaného Českou metrologickou společností. Certifikát je vydán pro měření hluku v pracovním a mimopracovním prostředí a pro měření umělého a denního osvětlení.


Společnost Ochrana životního prostředí, s.r.o. je generální importér akustické techniky CESVA pro Českou republiku, Slovensko a Polsko.