Měření hluku a vibrací

Nabízíme Vám širokou paletu autorizovaných, akreditovaných a technických akustických měření.

 • měření hluku v mimopracovním prostředí (venkovní a vnitřní chráněný prostor)
 • měření hluku v pracovním prostředí (vč. návrhu na zařazení pracovníků do kategorií)
 • stavební akustika
  • měření zvukové izolace mezi místnostmi v budovách (vzduchová neprůzvučnost)
  • měření kročejové neprůzvučnosti v budovách
  • měření vzduchové neprůzvučnosti obvodových plášťů a jejich částí na budovách
  • měření doby dozvuku uzavřených prostorů
 • měření vibrací
  • měření vibrací na ruce
  • měření vibrací na tělo
  • měření vibrací v budovách