O nás

Společnost Ochrana životního prostředí poskytuje komplexní služby v oborech ŽP od roku 1992. Vznikla osamostatněním pracovníků oddělení životního prostředí Kovoprojekty Praha a je nositelkou téměř padesátileté tradice odborných služeb v České republice.

Hlavní náplní činnosti je projektová činnost v oborech techniky životního prostředí (akustika, osvětlení, odpady, vliv staveb na ŽP), studie a všechny stupně projektové dokumentace. Dalšími důležitými službami pro naše klienty jsou akreditovaná a autorizovaná měření hluku, vibrací, umělého a denního osvětlení. Provádíme komplexní audity životního prostředí v budovách. Společnost je výhradním distributorem přístrojů CESVA v České a Slovenské republice a v Polsku. Více naleznete v přehledu činností.

Nabízíme Vám komplexní, rychlé a spolehlivé služby od studií, přes dokumentaci k územnímu rozhodnutí, dokumentaci E.I.A. a dokumentaci pro stavební povolení. Po dokončení staveb - před kolaudací - provádíme autorizovaná měření hluku ve vnitřním a vnějším prostředí staveb, autorizovaná měření denního a umělého osvětlení a ostatní měření požadovaná k úspěšnému zkolaudování staveb.

Díky prvotřídnímu týmu odborníků Vám všechny naše služby poskytujeme po celém území České republiky, v expresních termínech a v kvalitě garantované auditem jakosti Státního zdravotního ústavu a SMJ ISO/IEC 17025:2005. Veškeré ceny jsou konečné, cestovné neúčtujeme.