Reference

Reference z roku 2016

ACP Enterprise, Praha 4 - Měření hluku ke kolaudaci objektu
AVON Pochod proti rakovině prsu 2016 - Akustický monitoring akce
Bytový dům SMART, Trigema Building a.s. - Měření hluku ke kolaudaci objektu
Ethanol Energy a.s. - Akustické mapování závodu a projekt akustické stěny pro technologii
JE Temelín - měření hluku v pracovním prostředí
Štěrboholská spojka, Praha 10 - Dopravní průzkum a měření hluku od dopravy
Ul. Komunardů, Praha 7 - Dopravní průzkum a měření hluku od dopravy
Ul. Wilsonova, Praha 1 - Dopravní průzkum a měření hluku od dopravy

Reference z roku 2015

BB Centrum, objekt Delta - Měření hluku ke kolaudaci objektu
Biocel Paskov a.s. - Měření hluku v pracovním prostředí
Centrální depozitář - Uměleckoprůmyslové museum v Praze - Akustická studie
Ethanol Energy a.s. - Akustické mapování závodu pomocí technologie akustické kamery
Ingersoll-Rand Manufacturing s.r.o. - Výrobní haly společnosti - Měření osvětlení v pracovním prostředí
JE Temelín - Měření hluku v pracovním prostředí
Přeložka silnice II/240 mezi R7 a D8 - Akustická studie pro dokumentaci EIA
Škoda Auto a.s. - Měření hluku a vibrací v pracovním prostředí

Reference z roku 2014

ACP Enterprise, Praha 4 - Dlouhodobé kontinuální měření hluku ze stavební činnosti (monitoring)
ACP Enterprise, Praha 4 - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí (fasádních prvků) pomocí akustické intenzity.
Autodrom Sosnová - Akustický monitoring sportovní akce
AVON Pochod proti rakovině prsu 2014 - Akustický monitoring akce
BB Centrum, Building G - Měření hluku, osvětlení a stavební akustiky ke kolaudaci
BD, dostavba proluky Staropramenná/J. Plachty-Praha 5 - Měření hluku a stavební akustiky ke kolaudaci
Elektrárna Ledvice - Měření hluku od transformátoru
JE Temelín - Měření hluku a emisí DA
MČ Praha 4 - Měření hluku a vibrací od provozu MHD
Město Lázně Bohdaneč - Dopravní průzkum
Obec Středokluky - Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí obce Středokluky a okolí (dokumentace SEA)
Obec Vestec - Akustický monitoring kulturní akce
Obytný soubor KOTI Hyacint, Praha 4 - Měření hluku od dopravy, hluku a stavební akustiky ke kolaudaci
Osvětová činnost - Pracovníci OŽP průběžně pomáhají odbornou osvětovou činností ke zlepšení stavu životního prostředí v České republice. Zúčastňují se seminářů, veřejných diskuzí a řízení, dbají o zlepšující se informovanost široké veřejnosti.
Silnice I/3 - Akreditované měření hluku od dopravy a sčítání dopravy.
SU ul. Ankarská, Praha 6 - Dopravní průzkum a měření hluku od dopravy
Ulice Rolnická, Opava - Dopravní průzkum a měření hluku od dopravy

Reference z roku 2013

AVON Pochod proti rakovině prsu 2013 - Akustický monitoring akce
BD U Libeňského pivovaru - Měření hluku a stavební akustiky ke kolaudaci
Bioplynová stanice Přešťovice - Měření hluku od provozu BS
ČOV Hvozdnice - Měření hluku od provozu ČOV
Fiamm Automotive Czech, a.s. - Implementace zvukového záznamníku CESVA RS-60 do výrobní linky
JE Temelín - Měření hluku v pracovním prostředí
Johnson Controls Automobilové součástky, k.s. - Měření hluku od provozu areálu závodu, měření hluku a vibrací v pracovním prostředí
Komunikace Ruská, Praha 10 - Měření hluku od dopravy
Letiště V. Havla, Praha - Ruzyně - Měření hluku v pracovním prostředí kanceláře, vozy a plochy letiště
Silnice I/4 a I/20 - Měření hluku od dopravy

Reference z roku 2012

Akuma Mladá Boleslav - Implementace zvukového záznamníku CESVA RS-60 do výrobní linky
AVON Pochod proti rakovině prsu 2012 - Akustický monitoring akce
Bioplynová stanice Hradešice - Měření hluku od provozu BPS
JE Temelín - Měření hluku v pracovním prostředí
Letiště Praha - Ruzyně - Měření chemických škodlivin a prachu v pracovním prostředí
Městská část Praha - Libuš - Dlouhodobý plošný monitoring hluku od dopravy vč. sčítání dopravy
Osvětová činnost - Pracovníci OŽP průběžně pomáhají odbornou osvětovou činností ke zlepšení stavu životního prostředí v České republice. Zúčastňují se seminářů, veřejných diskuzí a řízení, dbají o zlepšující se informovanost široké veřejnosti.
Park Lane School, Praha 1 - Akustická studie, měření stavební akustiky a akustický návrh obložení stěn učeben
Rezidenční park Baarova, Praha 4 - Měření hluku, osvětlení a stavební akustiky ke kolaudaci
Vysoká škola báňská - TU Ostrava - Dodávka přístrojového vybavení CESVA

Reference z roku 2011

AVON Pochod proti rakovině prsu 2011 - Akustický monitoring akce
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební - Vybavení laboratoře akustiky měřícím setem na stavební akustiku CESVA GIP
Dálniční stavby Praha - Měření hluku od provozu na komunikaci před a po rekonstrukci
Jaderná elektrárna Temelín - Měření hluku v pracovním prostředí
Main Point Karlín - Měření hluku a osvětlení ke kolaudaci, měření a návrhy stavební akustiky
Městská část Praha - Běchovice - Monitoring dopravního hluku
Obec Dolní Břežany - Monitoring dopravního hluku
Rezidence Cibulka, Praha 5 - Měření hluku ke kolaudaci
Schindler CZ - Měření hluku od provozu výtahů
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje - Měření vibrací v pracovním prostředí

Reference z roku 2010

AO BBcentrum Filadelfie - Autorizované měření hluku, umělého a denního osvětlení ke kolaudaci objektuAO Filadelfie, BB centrum, Praha 4
AVON pochod proti rakovině prsu 2010 - Akustický monitoring akce
Bytové domy Brandýs nad Labem - Akustická studie hluku od dopravy
Bytový dům Mělník - Monitoring hluku od dopravy
Bytový dům Zbraslav, Neužilova - Měření zvukové izolace příček
ČEZ Distribuce - Autorizované měření hluku trafostanic
Dny Marianne - Akustický monitoring akce
Dopravní podnik hl. m. Prahy - Dodávka měřící techniky CESVA
Fotovoltaická elektrárna Bohosudov - Studie oslunění a denního osvětlení
Hard Rock Cafe Praha - Dodávka akustického monitorovacího systému s limitérem CESVA LRF-04
Haselmeier Dnešice - Měření hluku TZB
Hotel Clarion Praha 2 - Autorizované měření hluku a osvětlení ke kolaudaci Clarion Hotel Prague City
Hotel Yasmin Praha - Oznámení podlimitního záměru
MF Dnes - Měření hluku na pražské magistrále (http://zpravy.idnes.cz/mf-dnes-namerila-u-silnic-nepovoleny-hluk-vyresi-to-obchvaty-rikaji-politici-1wa-/domaci.aspx?c=A100318_080121_domaci_ban)
Model Obaly a.s. - Akustický posudek akustických technických opatření zvlňovacího stroje
Nemocnice Havlíčkův Brod - Autorizované měření hluku od provozu výtahu
Prague Fashion Weekend - Akustický monitoring akce
Rekonstrukce Národní muzeum v Praze - Studie "Vliv stavby na životní prostředí"
Schindler CZ - Měření hluku od provozu výtahů
Skanska a.s. - Měření hluku od dopravy
Zdravotní ústav Ústí n./L. - Dodávka měřící techniky CESVA

Reference z roku 2009

AB Filadelfie Praha 4 - Akustická studie hluku z výstavby
Fotbalový stadion Slavia, Praha 10 - Autorizované měření hluku
ING Real Estate - Měření neprůzvučnosti stavebních konstrukcí
Kampus ČVUT Kladno - Zpracování studie vlivu na ŽP
Kanceláře Tesco Stores ČR - Autorizované měření hluku
MAKO Líně - Zpracování studie vlivu na ŽP výrobny pracovních oděvů
Mateřská školka Švermov, Kladno - Autorizované měření umělého osvětlení
Město Strakonice - Autorizované měření umělého osvětlení v mateřské školceStadion FC Slavia
Metalurgie Rumburk, s.r.o. - Akustická studie
Mlékárna Pragolaktos, Praha 9 - Měření hluku v pracovním prostředí a návrh kategorizace pracovníků podle hlukových rizik
Parkovací dům Příbram - Zpracování studií osvětlení, zastínění a odpadů
Polyfunkční dům U Hájků, Praha 1 - Autorizované měření hluku
Rekonstrukce silnice I/35 - Měření hluku od dopravy v úseku Litomyšl
Schindler CZ - Měření hluku od provozu výtahů
Skládka odpadů SONO - Monitoring vyvolané dopravy vč. videorozlišení konkrétních vozidel od ostatní dopravy a následné zpracování studie hluku z vyvolané dopravy na okolí příjezdové komunikace
Tesco Express, Dolní Břežany - Autorizované měření hluku

Reference z roku 2008

Arkády Pankrác, Praha 4 - Autorizované měření hluku a umělého osvětlení nájemních jednotek ke kolaudaci objektu
City Tower Praha 4 - Autorizované měření hluku ke kolaudaci objektu
Elektrárna Kladno - Dokumentace posouzení vlivu na životní prostředí (EIA)
Fotbalový stadion Slávia, Praha 10 - Autorizované měření hluku ke kolaudaci objektu
Galerie Fénix a Clarion Congress Hotel Praha 9 - Autorizované měření hluku a umělého osvětlení ke kolaudaci objektu
Hotel Zlatý Lev Liberec - Autorizované měření hluku ke kolaudaci objektu
Metalurgie Rumburk, s.r.o. - Autorizované měření hluku od provozu nové technologie
OC NISA Liberec - Autorizované měření hluku a umělého osvětlení nájemních jednotek ke kolaudaci objektuCity Tower
Rodinné a bytové domy Na Krutci - Akustická studie
Úřad městské části Praha 6 - Oznámení záměru dle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb.

Reference z roku 2007

Atelier Dubový, s.r.o. - Pošta Praha 6 - Hluková studie, denní osvětlení, měření hluku
Atelier Dubový, s.r.o. - Studie denního a sdruženého osvětlení, akustické studie, měření hluku, objekt Libertas, Praha 5
Atelier Dubový, s.r.o. - Belárie Praha 4, Modřany - akustická studie
BAK Trutnov - Měření hluku ke kolaudaci objektu OK System II, Praha 4
České dráhy - Měření hluku ke kolaudaci objektu - Myčka vlaků, Praha 10
ČKD Praha, DIZ - MUSIC CITY Praha 9, Měření hluku ke kolaudaci objektu
Ekoklima, a.s. Milevsko - Měření hluku ke kolaudaci objektu BB Centum, objekt Gamma, Praha 4
FCC - První česká projekční a stavební, a.s. - Měření hluku z dopravy, bytový objekt, Praha 4
Geosan Group - Měření hluku ke kolaudaci bytových domů, Petržílkova ul., Praha 5
Ing.arch.Jan Línek - Bytový dům v Záběhlicích, projektová dokumentace Vliv stavby na ŽP
Kalmar, spol. s r.o. - Měření hluku ke kolaudaci objektu strojírenské výroby leteckých součástí a přístrojů, Praha 5
Konstruktiva Branko - Dům národnostních menšin Praha 2, měření hluku ke kolaudaci objektu
Konstruktiva Branko - Dům armády Praha 6, Měření hluku
LINE architektura - Sparkys Palladium, projektová dokumentace Vliv stavby na ŽP
METAKON Brno - Akustická studie pro projektovou dokumentaci "Rekonstrukce slévárny Metalurgie Rumburk"
Metalurgie Rumburk, s.r.o. - Technická opatření ke snížení hlučnosti provozu slévárny - Návrhy technických opatření, výpočty, měření hluku po realizaci
Metrostav Praha - Měření hluku ke kolaudaci objektu CITY TOWER, Praha 4
Pivovary Staropramen Smíchov - Rekonstrukce pivovarů Smíchov - Měření hluku ke kolaudaci objektů
Spojprojekt Praha - Projekt odpadového hospodářství pro objekty Empiria, City DECO a ELEMENT, Praha 4
Spojprojekt Praha, a.s. - Projektová dokumentace "Vliv stavby na životní prostředí" objektu CITY DECO a ELEMENT, Praha 4
Strabag - Dlouhodobý monitoring hluku ze stavební činnosti - objekt Gemini, Praha 4
TERMONTA PRAHA, a.s. - Měření hluku od provozu výměníkových stanic
VPÚ DECO - Rekonstrukce Úřadu městské části Praha 6, Dokumentace vlivu na životní prostředí k dokumentaci E.I.A.

Reference z roku 2006

Atel. Dubový, s.r.o. - Vliv stavby na životní prostředí pro pošty Brno, Česká Lípa, Preslova, Praha 5, KOSTAL CR, s.r.o., závod Čenkov
DEIDA, s.r.o. - Rekonstrukce domu v ul. Politických vězňů - akustická studie a návrh akustické zástěny pro technologii chlazení a kotelnu
FCC - První česká projekční a stavební,a.s. - Měření hluku ke kolaudaci objektů "Palác Křižík" a hotel IBIS Praha 1Metalurgie
Metalurgie Rumburk, s.r.o. - Technická opatření ke snížení hluku od provozu slévárny v souvislosti s provozem rotační pece SOGEMI (Itálie)
SATRA, s.r.o. Praha - Světelně technická studie pro objekty GŠ České armády, Praha 6
Spojprojekt Praha, a.s. - Zástavba pozemku na Kavčích horách, Praha 4 - "Vliv stavby na životní prostředí"
Státní tiskárna cenin, s.p. - Měření hluku v pracovním prostředí ke kolaudaci objektu

Reference z roku 2005

H&D Engineering, spol s r.o. - Dokumentace E.I.A. Elektrárna Kladno
Konstruktiva Branko - Palác Austria, projektová dokumentace ŽP + měření hluku ke kolaudaci
Pivovary Staropramen Smíchov - Vliv stavby na životní prostředí
PRE Lhotka + Fabricom CZ a.s. - Akustická studie k POV
Škoda Praha, a.s. - Měření hluku hluku od provozu plynových turbin (General Electric) Miláno a Terst, Itálie
Strabag - Měření hluku na paláci "Anděl"
VATECH EZ - Měření hluku ke kolaudaci objektu BB Centrum Praha 4

Reference z roku 2004

DELVITA Praha - Vliv stavby na životní prostředí pro prodejnu DELVITA Barrandov
di5, s.r.o. - Vliv stavby na životní prostředí pro objekt AB Michle II a III k PD pro ÚR a Stavební povolení
ECM FINANCE, a.s.Praha - Dlouhodobé měření imisí na Praze 4
Ekoklima, a.s. Milevsko - Měření hluku ve venkovním a vnitřním prostředí obchodního komplexu Berounka Park Plzeň, měření hluku od provozu VZT na akci Interspar Zličín Praha
H&D Engineering, spol. s r.o. - Oznámení podle zákona č. 100 / 2001 Sb., ve znění podle zákona č. 93 / 2004 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro akci ECK G Kladno - špičkovací zdroj 50 MW
Hvězdy na Vltavě, s.r.o. Řevnice - Měření hluku z hudební produkce na Staroměstském náměstí pro TV projekt "Vítejme v Evropě
Ing. arch. Dubový, s.r.o. - Zpracování PD "Vliv stavby na životní prostředí"na akci Pošta Bílovec 1, zpracování stejné dokumentace pro akci SPU Ústí n. Labem, Poštu Pardubice 2 a návrh stavby SPU Praha - Malešice
Ing. arch. Jan Němec, Praha - Zpracování dokumentace "Vliv stavby na životní prostředí na akci "Bytový dům pro seniory Praha 6"
Ing. arch. Zdeněk Žilka, Praha - Zpracování dokumentace "Vliv stavby na životní prostředí" pro akci "Rekonstrukce domu U zlatého a bílého jednorožce"Arkady
SATRA, s.r.o. Praha - Zpracování akustické studie pro akci "Speciální škola pro sluchově postižené Praha 5"
Spojprojekt, a.s. Praha a pro firmy ECE Projektmanagement Praha s.r.o. a EBP Europa Bau und Projektmanagement, G.m.b.H. Hamburg - Zpracování dokumentace "Vliv stavby na životní prostředí" jako součást projektu pro stavební řízení pro akci "Arkády Pankrác Praha"

Reference z roku 2003

AHK architekti, s.r.o. Praha - Zpracování dokumentace odpadového hospodářství pro akci Prosek - Lovosická
ECM FINANCE, a.s.Praha - Dlouhodobé měření imisí na Praze 4
FCC - První česká projekční a stavební, a.s. - Denní a umělé osvětlení a hluk pro Polygon House na Praze 4
Ing. arch. Dubový, Praha - Zpracování dokumentace "Vliv stavby na životní prostředí" pro SPU Pardubice
Severočeská vodárenská společnost, a.s. Teplice - Zpracování návrhu plánu hygienické ochrany ČOV Děčín
Spojprojekt Praha, a.s. a ECM (REAL ESTATE DEVELOPMENTS) - Zpracování dokumentace "Vliv stavby na životní prostředí" pro administrativně - obytné centrum Anděl Park Smíchov zpracování stejné dokumentace pro akci "Arkády Pankrác Praha" a pro akci AB Těšnov Diamond Point
TERMONTA PRAHA, a.s. - Měření hluku od provozu výměníkových stanic na několika desítkách lokalit v Praze

Reference z roku 2002

Black And Decker - Měření hluku a prašnosti v pracovním prostředí montážní haly
BOOS, a.s. - Hluková studie pro objekt České spořitelny
Bovis (ECM) Praha - Měření imisí pro ECM Radio Plaza, Praha 4
ECM FINANCE, a.s.Praha - Dlouhodobé měření imisí na Praze 4
Ing. arch. Dubový, Praha - Zpracování dokumentace "Vliv stavby na životní prostředí" pro SPU České Budějovice
Ing. arch. Žilka - Zpracování výpočtů denního osvětlení pro Palác Austria
OK plan - Hluková a rozptylová studie na sportovně - relaxační centrum Praha - Letňany
OTIS, a.s. - Měření hluku od provozu výtahů ke kolaudaci řady objektů (např. BB Centrum Praha, bytových domů Flora, Malešice, odbavovací hala letiště Ruzyně, aj.
PSJ Holding Jihlava - Měření hluku ke kolaudaci administrativní budovy ČSA Ruzyně a objektu D BB Centra na Praze 4
Spojprojekt Praha, a.s. - Vliv stavby na životní prostředí pro akci Objekt D na Pankrácké pláni pro firmu ECE Projektmanagement Praha s.r.o. a EBP Europa Bau und Projektmanagement, G.m.b.H. Hamburg
Spojprojekt Praha, a.s. - Vliv stavby na životní prostředí pro akci "Anděl Park Praha Smíchov"
TERMONTA PRAHA, a.s. - Měření hluku od provozu výměníkových stanic na několika desítkách lokalit v Praze
UAS, s.r.o. Praha - Zpracování akustické studie ze stavební činnosti pro akci "Šeberov severovýchod, část 1 - sever, Praha 4"

Reference z roku 2001

AHK architekti, s.r.o. - Zpracování dokumentace "Vliv stavby na životní prostředí" pro Českou pojišťovnu Praha 4, pro akci "The Gate Smíchov" a pro stavbu "Hotel MERCURE"
ECM Radio Plaza - Dlouhodobé měření imisí na Praze 4
Ing. arch. Podpěra, s.r.o. - Zpracování dokumentace "Vliv stavby na životní prostředí" pro akce Pošta Olomouc a Pošta Brno - třídící centrum
LOXIA, a.s. - Vliv stavby na životní prostředí pro akci Budějovická alej - polyfunkční dům
Metalurgie Rumburk, s.r.o. - Návrh pásma hygienické ochrany pro slévárnu šedé litiny Rumburk
PSJ Holding Jihlava - Měření hluku ke kolaudaci budovy Národního bezpečnostního úřadu v Praze
RadioMobil, a.s. - Měření hluku od provozu BTS na několika desítkách lokalit
Spojprojekt, a.s. - Akustická studie na chladící jednotky pro Českou pojišťovnu, hluková studie na demoliční práce pro ECM

Reference z roku 2000

AGN s.r.o. Ústí nad Labem - Zpracování dokumentace "Vliv stavby na životní prostředí"pro areál Komerční banky v Praze 4
AGN, s.r.o. Ústí n. Labem - Dokumentace vlivu stavby na životní prostředí pro areál Komerční banky, akustická studie pro objekt speciálních služeb
AHK, spol. s r.o. - Akustická studie pro projektovou dokumentaci na akci "Hotel Mövenpick Praha 5"
ARCH DESIGN, s.r.o. - Příslušná část dokumentace vlivu stavby na životní prostředí (E.I.A.) pro akci Obchodně - administrativní centrum - Krč vč. pozdějšího přepracování
Buzuluk Komárov - Akustická studie
České radiokomunikace, a.s. - Měření hluku od provozu DA na dalších objektech
di5 - Sadové úpravy "Obytný soubor Liboc"
FRIGA COIL, s.r.o. - Měření pracovního prostředí v halách (ovzduší, emise, denní osvětlení) a dokumentace odpadového hospodářství
GET, s.r.o. - Hluková a rozptylová studie pro E.I.A. Lom Lánov
Ing. arch. Podpěra - Denní a sdružené osvětlení Pošta Olomouc, hlukové posouzení Pošta Praha 3
IPB Praha, a.s. - Dokumentace odpadového hospodářství pro řadu poboček v Praze a ostatních městech
Metalurgie Rumburk, s.r.o. - Měření emisí a měření hluku na pracovištích (plynová pec a pod.)
Michelské pekárny Praha - Měření umělého osvětlení prodejen v Kauflandu Praha
RadioMobil, a.s. - Měření hluku od provozu BTS na několika desítkách lokalit
Spojprojekt Praha, a.s. - Hluková studie a studie denního osvětlení pro akci ECM Pankrác

Reference z roku 1999

BB Centrum, a.s. - Dokumentace protihlukových opatření, realizace a měření protihlukové zástěny
České radiokomunikace, a.s. - Stavebně - technická dokumentace protihlukových opatření k DA a jejich realizace, měření hluku od provozu DA na řadě radiokomunikačních objektů
ČSAD Praha Florenc - Měření umělého osvětlení budovy autobusového nádraží Pankrác
FRIGA COIL s.r.o. - Dokumentace odpadového hospodářství a měření pracovního prostředí
GET Praha, s.r.o. - Rozptylová studie na lom Hostín, rozptylová studie na dopravu z lomu Lánov
IPB Praha, a.s. - Dokumentace odpadového hospodářství pro řadu poboček v celé republice
PRAMAK, s.r.o. - Hluková studie a měření hluku od DA v radiokomunikačních objektech Strahov a Petřín
Pražské pivovary, a.s., Praha Smíchov - Rozptylová a hluková studie včetně měření
RadioMobil, a.s. - Více než 100 provedených měření hluku v jednotlivých lokalitách BTS v Praze i mimo Prahu
Spojprojekt Praha, a.s. - Dokumentace o vlivu stavby na životní prostředí pro administrativní budovu Karlín, hluková studie a odpadové hospodářství pro polyfunkční areál Točná
STEBAU, s.r.o. Hradec Králové - Hluková studie pro heliport Letecké záchranné služby
STOPRO Praha, s.r.o - Návrh pneumatického odpadového hospodářství pro Kongresové centrum Praha
TERMO Děčín - Měření hluku zařízení a návrh technických opatření k omezení jeho hlučnosti
UAS, s.r.o. - Dokumentace o vlivu stavby na životní prostředí pro stavební povolení na obchodní komplex Kaufland, U Plynárny, Praha 4

Reference z roku 0000

A Projekt Praha (Ing. arch. Jan Kasl) - Dokumentace o vlivu stavby na životní prostředí pro "Komerčně industriální zónu" Praha Chodov
FCC - První česká projekční a stavební, a.s. - Dokumentace "Vliv stavby na životní prostředí" - akustika a světelně technická studie pro objekt MYSLBEK Praha 1 na Příkopě"
ŽDAS, a.s., Žďár nad Sázavou - Dokumentace vlivu stavby na životní prostředí (E.I.A.), Hala pro výrobu kontejnerů pro námořní dopravu